De Producten
Van landschap en excursie tot beleving

Home

Nieuws

In de media

Over Landschapsveiling

Veel gestelde vragen

Contact

De Landschapsveiling 
is een concept van:


De Landschapsveiling (www.groenegoededoelen.nl)

Algemene Voorwaarden

De Landschapsveiling is een onderdeel van Groene Goede Doelen en is een project van:
Kenniscentrum Triple E , Oude Kraan 8, 6811 LJ, Arnhem, Nederland
www.tripleee.nl, e-mail: info@tripleee.nl, telefoon: 026-370 1481
K.v.K. 09162701, BTW: NL 817061216B01, ABN AMRO Bank: 544163931

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop en overeenkomst welke wordt aangeboden door Groene Goede Doelen. Groene Goede Doelen levert aan bedrijven en consumenten. Op de overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

1. Prijzen
- Alle genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief 19% BTW en 10% administratiekosten.
- Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de opbouw van het minimumbod en de volledige prijs (inclusief BTW en administratiekosten) bekend.
- Prijzen en andere gegevens vermeld op de website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.

2. Betaling
- Betaling van een online bestelling verloopt door middel van: iDEAL. Betaling via overboeking kan alleen wanneer contact wordt openomen met Groene Goede Doelen en een bevestiging is verstuurd per e-mail of post voor deze overeenkomst.
- Elementen of producten die middels een overboeking worden betaald, worden 5 dagen gereserveerd. Indien na 5 dagen de betaling niet is ontvangen vervalt de bestelling. Voor internationale betalingen kan gebruik worden gemaakt van een lokale overboeking. Gebruik hiervoor de volgende codes: IBAN NL78PSTB0004981903 en BIC: PSTBNL21.
- Groene Goede Doelen behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
-
Indien Groene Goede Doelen een betaling na aanmaning niet binnen de gestelde termijn ontvangt wordt de vordering ter incasso uitbesteed. In dat geval is de koper tevens de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

3. Adoptie & Afhandeling
- Groene Goede Doelen streeft ernaar een bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar de betreffende organisatie die het product of element aanbiedt.
- De betreffende intermediaire organisatie streeft er dan naar om binnen 10 werkdagen de administratieve afhandeling te verzorgen.
- Overschrijding van deze 2 werkdagen geeft geen recht op annulering. Groene Goede Doelen zal wanneer een bestelling niet binnen 2 werkdagen wordt doorgegeven dit zo spoedig mogelijk mededelen.
- De uiterlijke afhandelingtermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de -30 dagen leveringstermijn- geeft recht op annulering van de bestelling. Een overschrijding van de afhandelingtermijn wordt direct medegedeeld. Indien de koper de bestelling wenst te annuleren, wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald.
- Alle genoemde prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten.
- Voor eventuele verzending maakt Groene Goede Doelen gebruik van de diensten van TNT Post.

5. Reclameren & Aansprakelijkheid
- De koper heeft de mogelijkheid om het (landschaps)element op eigen kosten en risico, maar in onderling overleg met de beheerder, te bezoeken. Het is echter geen recht van de koper.
- De intermediaire organisatie gaat na of het element aan de overeengekomen eisen voldoet. Indien dit niet het geval is dient de koper binnen bekwame tijd, in de praktijk is dit twee maanden, hiervan  op  de hoogte te worden gesteld. 
-
Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeengekomen eisen voldoet, gaat Groene Goede Doelen in overleg met de intermediaire organisatie over tot vervanging van het (landschaps)element of terugbetaling van het aankoopbedrag.
-
Groene Goede Doelen is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade aan landschapselementen door overmacht (zoals natuurfenomenen, overstromingen, onweer, aardbeving, etc.) In dat geval neemt Groene Goede Doelen contact met u om vervanging of vergoeding te bespreken. 
-
Groene Goede Doelen is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade aan landschapselementen door wijzigingen in bestemmingsplannen of andere door de overheid veroorzaakte veranderingen. In dat geval neemt Groene Goede Doelen contact met u om vervanging of vergoeding te bespreken.

6. Garantie & Service
- In geval van een geschil of een klacht zal Groene Goede Doelen deze in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing. 
-
In geval van een klacht kan de koper met zijn klacht terecht bij: Groene Goede Doelen, Sweerts de Landasstraat 46, 1814 DG Arnhem. telefoon 0031-26-3701481. Groene Goede Doelen streeft ernaar om de klacht binnen 30 dagen af te handelen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
- Indien het geschil niet naar genoegen opgelost wordt heeft de koper de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de bij de Stichting Geschillencommissie aangesloten branche geschillencommissie of bij een daaraan gelijkwaardige geschillencommissie.

7. Privacy
- Groene Goede Doelen te Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens voor onze interne automatische verwerking om verantwoord het klantenbeheer en de bedrijfsvoering voor verkoop te kunnen doen of uit te besteden aan de intermediaire organisatie die u bekend zal zijn bij een aankoop en op de website vermeld staat. 
-
Wij verstrekken geen gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Bij uw bestelling kunt u aangeven of u al of niet de nieuwsbrief van Groene Goede Doelen wilt ontvangen. Wanneer u geen mailings van ons meer wilt ontvangen, dan kunt u ons dat via e-mail op info@groenegoededoelen.nl laten weten. Wij zullen discreet en per direct zorg dragen voor de juiste verwerking.
- Het adressenbestand van Groene Goede Doelen kan niet worden opgevraagd door derden. Mocht door onmacht onze gegevens alsnog in handen van derden komen, dan is Groene Goede Doelen daar niet aansprakelijk voor. Groene Goede Doelen zal zich tot zijn uiterste kunnen inspannen om uw gegevens te beschermen.  

Arnhem, januari 2011

 


Voorwaarden | Disclaimer | Groene Goede Doelen
© 2007-2008 Groene Goede Doelen. Alle rechten voorbehouden.