De Producten
Van landschap en excursie tot beleving

Home

Nieuws

In de media

Over Landschapsveiling

Veel gestelde vragen

Contact

De Landschapsveiling 
is een concept van:


De Landschapsveiling (www.groenegoededoelen.nl)

Veel gestelde vragen

  1. Hoe maak ik een aankoop?
  2. Waarvoor dient landschapsveiling.nl of een landschapsveiling als evenement?
  3. Hoe worden de deelnemende organisaties geselecteerd? 
  4. Bij goede doelen blijft altijd veel geld aan de strijkstok hangen. Is dat bij de landschapsveiling ook het geval?
  5. Hoe weet ik dat er verantwoord met het geld van mijn donatie wordt omgegaan?
  6. Wanneer is mijn donatie fiscaal aftrekbaar?
  7. Wat doen we met landschapselementen die niet worden verkocht?
  8. Gebruiksgerechtigde versus grondeigenaar
  9. Kan ik mijn landschapselementen ook ter veiling aanbieden?

Als u overige vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 


1. Hoe maak ik een aankoop?

Stap voor stap

Stap 1: Voor u aankopen kunt doen dient u zich eerst in te schrijven. Inschrijven kunt u doen door op de inschrijven te klikken, bovenaan, onder het grote logo van Landschaps Veiling.
Bent u eenmaal ingeschreven, dan hoeft u voortaan alleen in te loggen. 
Stap 2: Selecteer producten in de Catalogus.
In de catalogus vindt u de organisaties die producten aanbieden. Als u het product selecteert wordt het in
'uw mandje'  geplaatst.
Stap 3: Vervolgens kunt u bij 'mijn gegevens' (u vindt de knop bovenaan, naast "inloggen of inschrijven") de inhoud van uw mandje bekijken en kiezen voor betalen .
Stap 4: Betalen doet u vervolgens met iDEAL.

 

2. Waarom is het nodig om een landschapsveiling te organiseren? 
Het landschap in buitengebieden wordt van oudsher voor een groot deel door agrariërs onderhouden. Door het wegvallen van de economische functie van deze kleine landschapselementen is niet alleen het beheer en onderhoud in de knel gekomen, maar ook een inkomstenstroom van de agrariërs. Vandaar dat nieuwe financieringsmogelijkheden worden gezocht om het onderhoud en beheer voor de toekomst veilig te stellen. 
Ondanks dat de overheid en diverse natuurorganisaties investeren in het buitengebied om de natuurkwaliteit niet af te brokkelen, is dat afdoende. De landelijke overheid spendeert slechts 0,2% van de Rijksbegroting aan bescherming van natuur en landschap, zo stelt het Milieu- en Natuurplanbureau. Ook de provincie heeft maar beperkte middelen voor het landschap beschikbaar, die voornamelijk in de erkende natuurgebieden (EHS) worden besteed. En dat terwijl burgers het landschap steevast in de top 3 van meest belangrijke onderwerpen zetten. Daarnaast sluit de overheid nu contracten af met een maximale duur van 6 jaar en zijn er vaak lastige regels waar boeren niet aan voldoen. Het is dus tijd om het heft in eigen handen te nemen. 
De Landschapsveiling stelt grote en kleine bedrijven, maar ook mensen en instellingen met een bescheidener portemonnee in staat in een strategisch gekozen gebied samen het landschapsonderhoud te realiseren. 

 


3. Hoe worden de deelnemende organisaties geselecteerd?
De Landschapsveiling wil haar werkwijze voor u zo duidelijk mogelijk houden. Wij werken veelal met organisaties die beschikken over een keurmerk van CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Organisaties worden door CBF gecontroleerd op bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaglegging. Zo weten wij ook dat zij betrouwbaar en verantwoord werken. Daarnaast hebben wij goede contacten met alle organisaties en zijn ze geselecteerd op onze ervaringen met hen uit heden en verleden. Wij moedigen u tevens aan om actief te informeren naar de status en ontwikkelingen van projecten, producten en elementen (waarin) u als participant heeft gedoneerd.

4. Bij goede doelen blijft altijd veel geld aan de strijkstok hangen. Is dat bij de landschapsveiling ook het geval?
Zoals is beschreven in het antwoord op vraag 3, gaat het in totaal om 16% van het totaal bedrag dat niet rechtstreeks naar de boer gaat. Voor de 16% worden overigens wel verschillende diensten geleverd. De 10% wordt besteed om de jaarlijkse monitoring te financieren en om de contracten de beheren en de jaarlijkse uitbetaling te doen. De 6% wordt in het begin traject ingezet om potentiële geïnteresseerden te zoeken en over de streep te halen om mee te doen aan de veiling en de kosten van de veilingen te dekken. 

5. Hoe weet ik dat er verantwoord met het geld van mijn donatie wordt omgegaan?
De Landschapsveiling wil haar werkwijze voor u zo transparant mogelijk houden. Dat betekent dat we ook transparant en direct zijn met het geld van uw donaties. Wij werken daarom veelal met organisaties die beschikken over een keurmerk van CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur(merk). Organisaties worden door CBF gecontroleerd op bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaglegging. 

CBF-keurmerk

De meeste organisaties die zich op deze website presenteren hebben een goede doelen status en hebben een CBF keurmerk. Wanneer u het logo CBF ziet afgebeeld bij de pagina met een omschrijving van de organisatie, dan betekent het dat deze organisatie over het CBF-keurmerk beschikt en kunt u erop vertrouwen dat er verantwoord met uw donatie van elementen van die organisatie wordt omgegaan. En deze organisatie ook gecontroleerd wordt op betrouwbaar en verantwoord bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaglegging. 
Een enkele organisatie die zich op deze website presenteert en producten aanbiedt heeft geen CBF-keurmerk. Dat kan betekenen dat uw donatie niet fiscaal aftrekbaar is. Enkele organisaties zonder CBF-keurmerk zijn wel door de belastingdienst erkend als goed doel, wat betekent dat donaties wel fiscaal aftrekbaar zijn en ook de organisatie geen belasting afdraagt over uw donatie. 
Daarnaast hebben wij goede contacten met alle organisaties en zijn ze geselecteerd op onze ervaringen met hen uit heden en verleden. Wij moedigen u tevens aan om actief te informeren naar de status en ontwikkelingen van projecten, producten en elementen (waarin) u als participant heeft gedoneerd. 

6. Wanneer is mijn donatie fiscaal aftrekbaar?
Uw donatie als particulier of bedrijf op deze website of in de fysieke Landschapsveiling is fiscaal aftrekbaar als gift aan een goed doel, wanneer uw donatie een product of element bevat van een organisatie met een CBF-keurmerk. Organisaties met een CBF-keurmerk beschikken over de goede doelen status die voor fiscaal aftrekbare giften belangrijk is. “
Kijk bij de pagina’s met de omschrijving van een organisatie. Wanneer u het logo CBF ziet afgebeeld bij de betreffende organisatiepagina, dan betekent het dat een donatie aan deze organisatie fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie over het fiscaal aftrekbaar maken van giften kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Organisatie zonder CBF-keurmerk? 
Een enkele organisatie die zich op deze website presenteert en producten aanbiedt heeft geen CBF-keurmerk. Dat kan betekenen dat uw donatie niet fiscaal aftrekbaar is. Enkele organisaties zonder CBF-keurmerk zijn echter wel door de belastingdienst erkend als goed doel, wat betekent dat donaties wel fiscaal aftrekbaar zijn en ook de organisatie geen belasting afdraagt over uw donatie. Als u een donatie overweegt of hebt gedaan aan een product van een organisatie, waar u op de organisatiepagina geen CBF-logo ziet staan, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

7. Wat doen we met landschapselementen die niet worden verkocht?
In overleg met de eigenaar kan het element wederom worden ingebracht of wordt een periode overeengekomen dat het elementen via de website wordt aangeboden. 

8. Gebruiksgerechtigde versus grondeigenaar  
Het komt voor dat bij één element twee belanghebbende zijn. De gebruiksgerechtigde (de pachter) en de grondeigenaar. Om verwarring en het contract te waarborgen moeten zowel de gebruiksgerechtigde als de grondeigenaar het contract tekenen. Alleen als dit is gedaan is het contract rechtsgeldig.

9. Kan ik mijn landschapselementen ook ter veiling aanbieden?
Bent u de beheerder of eigenaar van één of meerdere stukken grond met (kleine) landschapselementen? En is er geen subsidieregeling (bijvoorbeeld SAN of SN) voor één of meerdere landschapselementen? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie van de Landschapsveiling en dan bekijken we samen welke landschapselementen u kunt aanbieden. Als u niet zelf de grondeigenaar bent, dan is een schriftelijke overeenkomst met de grondeigenaar nodig.  
Het is ook mogelijk dat u aangesloten bent bij een landschapsbeheerorganisatie. In dat geval is het ook raadzaam om bij die organisatie na te vragen of zij als organisatie (eventueel met goede doelen status) mee kunnen doen aan de Landschapsveiling waarin uw landschapselement wordt opgenomen in het aanbod.

Natuurbeschermingsorganisaties
Bent u werkzaam bij een natuurorganisatie met een goede doelen status? En op zoek naar aanvullende financiering voor het beheer en onderhoud van natuur en landschap in uw werkgebied? Dan kunt u contact met ons opnemen en vragen naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de Landschapsveiling.

 


Voorwaarden | Disclaimer | Groene Goede Doelen
© 2007-2008 Groene Goede Doelen. Alle rechten voorbehouden.